Landmetingen Artois: landmeters-experten beëdigd door de rechtbank

Landmetingen Artois is uw partner voor opmetingen, afpalingen, uitzetwerk, verkavelingen, schattingen, plaatsbeschrijvingen bij ingaande huur en op einde huur, regeling van erfdienstbaarheden, plaatsbeschrijvingen bij begin van de werken, afbraakdossiers, burengeschillen, kleine bouwdossiers, EPC-keuringen …

Het bureau bundelt alle technische, juridische, economische, landbouwkundige en sociale kennis om u optimaal te adviseren.

Het is belangrijk tijdig beroep te doen op een landmeter-expert. Zo kan u tijd en geld besparen.

Flexibiliteit en advies op maat

Bij Landmetingen Artois in Herent kan u rekenen op flexibiliteit. Het werk gebeurt steeds op maat.

Landmeter Artois helpt u bij heel wat activiteiten:

  • Opmeten van uw gebouwd onroerend goed
  • Afpalen van uw onroerend goed
  • Schatten van uw onroerend goed
  • Opmaken van plaatsbeschrijvingen
  • Uitzetten van nieuwbouw
  • Opmaken van energieprestatiecertificaat (EPC)
  • Begeleiding bij verhuur of verkoop
  • Archeologische opmetingen